ISTORIC

  • Catedra de Electrotehnică a fost înființată odată cu Facultatea de Electrotehnică în anul 1962, primul Șef de Catedră fiind Prof. dr. Nicolae Patachi. Catedra cuprindea inițial grupurile de discipline de Bazele Electrotehnicii, Măsurări Electrice și Acționări Electrice. Șefi de Catedre au fost Prof.dr. ing. Arpad Kelemen, Prof. dr. ing. Crivi Mircea, Prof. dr. ing. Mîndru Gheorghe, Prof. Emil Simion, Prof. dr. ing. Vasile Țopa. În 1990 din Catedra de Electrotehnică s-au desprins: Catedra de Acționări Electrice și Catedra de Măsuri Electrice. Catedra Electrotehnică era constituită din 3 colective: Bazele Electrotehnicii,Electrotehnică Generală și Inginerie Medicală.

    La nivelul anului 2011, după reorganizarea Facultății de Inginerie Electrică prin reîntregirea colectivelor și înființarea departamentelor, în cadrul Facultății de Inginerie Electrică există 3 departamente: Electrotehnică și Măsurări (ETHM), Mașini și Acționări Electrice (MAE) și Electroenenergetică și Management (ENM).

    Din anul 2012, la conducerea departamentului este prof.dr.ing. Călin Munteanu.