Doctorat

Departamentul de Electrotehnică și Măsurări oferă studii de doctorat în domeniul Ingineriei electrice cu sau fără frecvență. Detalii despre înscrierea și admiterea la doctorat se găsesc pe pagina web:http://www.utcluj.ro/educatie/doctorat.php