Licenţă

  • Inginerie electrică
    • Electrotehnică
    • Instrumentaţie şi Achiziţia Datelor
  • Inginerie medicală (Cluj-Napoca şi Bistriţa)