Master

  • Inginerie electrică
    • Tehnici Moderne de Proiectare Asistată de Calculator în Inginerie Electrică
    • Sisteme de Monitorizare şi Control în Inginerie Electrică
      Sisteme şi Structuri Electrice Avansate
  • Ştiinţe Inginereşti Aplicate
  • Ştiinţe Inginereşti Aplicate în Medicină