Alexandru AVRAM

Asistent ing.

 

  • Instrumente CAD
  • Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
  • Tehnici moderne de proiectare asistată de calculator în ingineria electrică

 

 

 
e-mail  Alex.Avram@ethm.utcluj.ro
Telefon  +40-264-401425
Fax  +40-264-592903
Web
Adresa str. Baritiu 26-28, sala A4 mansardă
400027 Cluj-Napoca, Romania