BRIDGE GRANT – TRANSFER DE CUNOAȘTERE LA AGENTUL ECONOMIC (PN-III-P2-2.1-BG-2016-0388) – SET4CIP

Simulator multiscalar-multigrid al proceselor electro-termo-mecanice din circuitele integrate de putere

Bridge Grant (Transfer de cunoastere la agentul economic) – PN-III-P2-2.1-BG-2016-0388

Membrii proiectului:

  • Marius Purcar – Director de proiect
  • Vasile Topa – Expert modelare numerica
  • Calin Munteanu – Expert modelare numerica
  • Marius Neag – Expert proiectare circuite integrate
  • Cosmin Plesa – Cercetator proiectare circuite integrate
  • Alexandru Avram – Cercetator modelare numerica
  • Adrian Bojita – Cercetator modelare numerica