Asistenţii şi doctoranzii departamentului de Electrotehnică şi Măsurări