Şefi lucrări departamentul de Electrotehnică şi Măsurări